System Zarządzania Jakością

2011-12-08

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

POLITYKA JAKOŚCI

Celem działania Firmy “Zet-Mark” jest zaspokojenie potrzeb i uzyskanie zadowolenie klienta poprzez produkcję wyrobów o cechach i właściwościach odpowiadających dokładnie jego wymaganiom.

Zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem utrzymania znaczącej pozycji firmy na rynku wytwórców części zamiennych do maszyn rolniczych oraz jest rekomendacją dla dalszych zamówień krajowych i zagranicznych. Każdy pracownik Firmy "ZET-MARK" jest odpowiedzialny za jakość, zna i rozumie wymagania jakościowe, swoje zadania oraz zadania i cele firmy. Każdy pracownik zna zasady i elementy SYSTEMU JAKOŚCI, ma przypisany zakres zadań, kompetencji i odpowiedzialności, niezbędny do skutecznego funkcjonowania tego systemu. Cele powyższe osiągamy poprzez:

  • kształtowanie przekonań, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik
  • systematyczne szkolenie całej załogi w zakresie systemów jakości oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
  • systematyczne doskonalenie procesów wytwarzania oraz środków produkcji i wyposażenia kontrolnego
  • dbałość o właściwe środowisko pracy

Gwarancją sukcesów Firmy “Zet-Mark” jest wprowadzenie, utrzymanie i ulepszanie SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ wg normy ISO 9001:2008, którego strukturę i organizację opisano w Księdze Jakości.